کاغذ دیواری سه بعدی برجسته

کاغذ دیواری سه بعدی ساوونا

کاغذ دیواری ضخیم و گرم بالا
طرح های برجسته

ابعاد هر رول 1.06 متر در 10 متر

قیمت هر رول 10 متر مربعی 280 هزار تومان